En doktorgrad er av mange sett på som veien til en videre karriere i akademia. Det er mange fordeler med å jobbe med forskning i akademia. Som for eksempel at man får fordype seg i et tema av interesse og man har fleksibilitet til å styre sin egen arbeidshverdag.

Realiteten er at det ikke er nok stillinger til alle som ønsker å fortsette den veien. Det kan derfor være aktuelt å orientere seg i arbeidsmarkedet utenfor akademia for å oppdage nye karrieremuligheter.

Her er noen tips til hvordan man kan gå frem.

Bli klar over egen kompetanse

Et godt førstesteg er å bli klar over sin egen kompetanse, for det er først da man oppdager hvilke muligheter man har. Det er mange som rett og slett ikke er bevisst på sin egen kompetanse, enten fordi de har glemt eller undervurderer kompetansen sin. Det er mange som kjenner på en følelse av å ikke være så dyktig som andre mener at de er, og er redde for å bli avslørt som inkompetente, også kalt «bedragersyndromet».

Det eksisterer hos høyt presterende som ikke klarer å ta innover seg og akseptere din suksess. Hvordan kan det ha seg at de som er øverst på utdanningsstigen, også kan være de som tviler mer på sin egen kompetanse? Dunning-Kruger effekten kan gi oss noe av svaret. Den viser at de som har mye kompetanse på ett område ofte er overdrevent beskjedne når det kommer til oppfattelse av egne evner.

Bli klar over ferdigheter

Det er viktig å se at kompetansen man får gjennom en doktorgrad er todelt. For det første får man mye teoretisk kunnskap om faget man jobber med. For det andre er ferdighetene man utvikler ved å jobbe med forskningen også viktig å løfte frem.

Det kan for eksempel være at man blir god på prosjektledelse, stresshåndtering, kommunikasjonsferdigheter, analytiske ferdigheter for å nevne noe. I samtale med en karriereveileder kan man få hjelp til å sette ord på egen kompetanse og finne gullet i skattkisten sin.

Bli klar over muligheter

Videre kan det være fint å bli klar over hvilke muligheter man har. I overgangsfasen fra akademia til det ordinære arbeidsmarkedet kan man møte på flere utfordringer. Mange har lite kjennskap til mulige veier og hva som kan være neste steg. De er usikre på hvor i arbeidsmarkedet de får brukt kompetansen sin.

Gjennom en karriereveiledning kan man få konkrete verktøy for å bli bedre kjent med arbeidsmarkedet og flere jobbmuligheter.

Bli klar over personlige verdier

Hva er det viktig å tenke på hvis man vurderer å ta steget ut av akademia?

I en karriereveiledningstime får man mulighet til å reflektere over egne personlige verdier. Hva er viktig for deg i livet ditt? Når man er klar over sine egne verdier, er det lettere å ta gode valg som man blir fornøyd med. Flere av de som ønsker å ta steget ut av akademia gjør det fordi de kan ha stabilitet og forutsigbarhet som personlige verdier. Hvis man ønsker en karriere i akademia, må man belage seg på midlertidige stillinger i mange år fremover. Det kan for noen være ganske stressende.

Et annet kjennetegn ved de som ønsker å ta steget ut av akademia for å utforske andre jobbmuligheter, er at de jobber veldig mye alene og savner å samarbeide med andre i et fellesskap. Noen trekker også frem at det er viktig å se resultater raskt, og at dette ønsket sjelden oppfylles i akademia, fordi de konkrete resultatene ofte kommer etter mye lengre tid.

Benytt Naturviternes karriereveiledning for medlemmer

Som medlem i Naturviterne er du hjertelig velkommen til å booke en karriereveiledning der du kan kartlegge din egen kompetanse, bli kjent med hvilke jobbmuligheter du har, hva som er viktig for deg og hvordan du kan gå frem hvis du ønsker å søke ny jobb. Dette gir deg mulighet til å finne ut av hva som kan være riktig karrierevei for deg.