Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Studentstyret i Naturviterne har utfordret meg til å starte det nye året 2020 med en bærekraftsuke.

Forbundsleder tar utfordringen.

Ambisjonen er å ha særlig oppmerksomhet på bærekraft og miljø i stort og smått, det som dukker opp og kan gjennomføres i og på en uke. Det blir dager både i Oslo som ukependler og dager hjemme i Ryfylke.

Medlemmer i Naturviterne har mye og god kompetanse om miljø og bærekraft i sitt virke, og følgelig et stort engasjement både i handlinger og holdninger for et bærekraftig samfunn. Gjennom bidrag fra den enkelte og i felleskap kan vi utrette mye.

Som leder av Naturviterne – "fagforeningen for akademikere med hjerte for bærekraft", er det med en viss ydmykhet jeg utfordrer min hverdag til å bli enda mer bærekraftig, forhåpentligvis til litt inspirasjon for meg selv og andre.

Norge er et langstrakt og mangfoldig land. Vi lever våre liv ulikt i ulike deler av landet. Det som er bærekraftig i by er ikke nødvendigvis bærekraftig eller et relevant alternativ i bygd og distrikt. Det som passer for en selv, passer ikke nødvendigvis for andre.

Oversatt til meg selv, det som er bærekraftig i Oslo er nødvendigvis ikke bærekraftig eller et alternativ hjemme i Hjelmeland, i en distriktskommune i Ryfylke.

Min bærekraftsuke startet med natt-tog Stavanger-Oslo søndag kveld kl. 2217. Tog bringer oss fra sentrum til sentrum. Vel framme i Oslo mandag morgen kl. 0725, er det bare en kort spasertur til Keysers gate 5, og Naturviternes kontor. Ha en god og grønn arbeidsuke, alle sammen.

Dagfinn S. Hatløy er utfordret av Naturviternes studenter til å gjennomføre en bærekraftsuke.

Dagfinn S. Hatløy er utfordret av Naturviternes studenter til å gjennomføre en bærekraftsuke.

Dagfinn S. Hatløy er utfordret av Naturviternes studenter til å gjennomføre en bærekraftsuke.