Blogg
Flere og bedre studentboliger? Ja takk!
Flere og bedre studentboliger? Ja takk!

Flere og bedre studentboliger? Ja takk!

Dagens situasjon for studentboliger fører til utnyttelse av studenter. Høye leiepriser, ikke nok boliger, dårlig kvalitet og dårlige planløsninger. Dette må vi gjøre noe med.

Skrevet av Solveig Storfjell, Kaja Børsum og Christine-Riis Pedersen fra Naturviternes studentstyre.

Dekningsgraden for studentboliger er for lav

Altfor mange studenter sliter med å skaffe seg en plass å bo med holdbar standard. Basert på undersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO) var den nasjonale dekningsgraden for studentboliger i 2021 bare 14,75 %. Dette er hele 14 342 boliger bak målet om en dekningsgrad på 20 %. Dette tilbudet er altfor dårlig, og presser studenter ut på det private leiemarkedet. Det var nylig en sak fra Bergen som illustrerer hvordan studenter blir utnyttet. 

Forutsigbarhet og bolig er viktig for trivsel

Som student møter man på mange stressmomenter i hverdagen, og blant disse er økonomi og bosituasjon. En forutsigbar bosituasjon og økonomi er en viktig faktor for studiekvalitet. Uforutsigbarhet kan føre til frafall fra studier, som både blir et tidsmessig og økonomisk investeringstap fra statens side, da en norsk gjennomsnittsstudent koster 190 000 kr i året (i 2019). Bositasjonen har en påvirkning på studentens trivsel under studieforløpet, og påvirker studenters helse.

Høye leiepriser, dårlig kvalitet og dårlige planløsninger

På grunn av den lave dekningsgraden blir alt for mange studenter tvunget ut på det private utleiemarkedet, og noen ender opp med å ikke få en plass å bo i det hele tatt. Selv om mange studenter trives med private utleide boliger, er det også mange som sliter med å få endene til å møtes på grunn av leiepris. Dersom leieprisen ikke er problemet, så kan standarden på boligen og/eller utleieren være et problem. Nylig i Bergen ble studenter lokket med gavekort for å flytte inn i leilighet med helseskadelige og skitne forhold. Dette er dessverre kun et av mange eksempler på hvordan private utleiere utnytter studenter. Ved å gi studentene bedre tilgang på informasjon om hvilke rettigheter de har, kan man redusere antallet av slike situasjoner.

Et annet problem er de høye prisene som ofte følger med det private utleiemarkedet. Mange studenter er nødt til å jobbe ved siden av studiene for å ha nok til bo- og levekostnader. Studentstyret mener at ingen studenter skal være avhengige av å måtte jobbe for ekstra inntekter, da studiene allerede er en fulltidsjobb. Det sier seg selv at denne kabalen ikke går opp, da enten studiene eller fritiden blir nedprioritert fremfor jobb, noe som skaper ekstra stress i hverdagen. Dette problemet kan du lese om her. 

I tillegg til at det er få studentboliger er det også et problem at mange av studentboligene som er tilgjengelige er svært små og med en ugunstig planløsning. Det er svært uheldig at studenter er nødt til å spise, sove og studere på samme plass. Dette kan også tenkes at er en avgjørende faktor for at studenter som har mulighet til å få studentbolig, likevel velger å leie bolig fra private aktører. 

Mange har levd på rommet sitt

Studentboliger med dårlige planløsninger har vært særlig uheldig under nedstengingen som fulgte fra covid19-pandemien. En periode der mange studenter ikke hadde tilgang til lesesalsplasser, eller andre fellesarealer, og heller ikke ergonomisk gode kontorstoler. Mens ansatte i de fleste selskaper fikk tilbud om å kjøpe inn godt utstyr til hjemmekontoret, i tillegg til offentlig støtte ved permittering, så man at studentene som allerede hadde det trangt ble glemt helt bort.

I studentboligene som bygges er det viktig at det tas hensyn til planløsningen, og ikke bare ønsket om å få flest mulig boenheter på minst mulig plass. Et eget avsatt område der man kan ha en god pult vil gjøre mye, og om det er en ettroms vil en sovealkove kunne gi en større følelse av å ha separerte områder i egen bolig. 

Ikke bare skal vi nå dekningsgraden, vi bør øke den!

Studentstyret mener at det er på høy tid at studentene blir prioritert. Dekningsgraden må ikke bare nås, men den må også økes til 25 %. Studentboligene som tilbys må også ha smartere planløsninger som sørger for at studenter ikke sover, spiser og studerer på samme plass. Vi mener også at det private utleiemarkedet som rettes mot studenter må reguleres i større grad, slik at man hindrer utnyttelsen av studentene, slik som man så i Bergen. Jonas Gahr Støhre, når er det studentene skal bli prioritert? Kanskje har dere noen pendleboliger til overs som studentene kan bo i? Vi antar at de har hakket bedre planløsning og gode kontorstoler.