Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Landets 93 fjellstyrer administrerer jakt og fiske og driver omfattende tilrettelegging for friluftsliv på nær 27 mill. daa statsallmenning i Sør- og Midt-Norge.

Fjellstyrene i sammen med Statskog og Allmenningstyrer forvalter viktige rekreasjonsområder for hele landets befolkning, og områder som har avgjørende betydning for opprettholdelse av levedyktige bygdesamfunn. Viktige bruksretter er beiting, seterdrift, jakt, fangst og fiske.

Fjellstyrene sitt arbeid har stor betydning for friluftsliv og folkehelse og for å sikre god og rimelig tilgang på jakt og fiske. Naturviterkompetanse er viktig for at dette arbeidet blir videreført. Til glede for kommende generasjoner og alle oss som er glad i natur og opplevelser.

Naturviterne gratulerer en oppgående 100-åring med jubileumsåret 2020!

Vi deler gjerne jubileumsfilmen for fjellstyrene:

https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/fjellstyrene-100-r-jubileumsfilm