Merete Skaug

Merete er generalsekretær i Naturviterne. Blogger spesielt om tema knyttet til arbeidsliv og karriere

Det finnes ulike former for nettverk:

  • Medlemsbaserte nettverk, som i Naturviterne

  • Arbeidsplassrelaterte nettverk
  • Personlige nettverk, som bygges opp over tid

Dersom man skal drive aktiv nettverksbygging, er det viktig å tenke gjennom hva man vil oppnå, er du for eksempel på jakt etter nye kunder, ny kunnskap eller noen å diskutere med? Og det er ikke sikkert at det rette for deg er å ha et stort nettverk, kanskje er det viktigere å ha færre relasjoner og dypere kontakt med dem. Deretter tenke gjennom hvem man kjenner fra før, og vurdere om det er mulig å utvide nettverket utfra dem. Tenk også gjennom hva som gjør deg relevant for andre. Kanskje finner du ut at det viktigste er å pleie det nettverket du allerede har. Du bør alltid se etter hva du kan gjøre for andre, ikke bare hva andre kan gjøre for deg.

Jordan Harbinger, radiopersonlighet og profesjonell nettverksbygger, har uttalt: «skal du opp og frem i livet er det tre måter å gjøre det på: Du kan jobbe hardere enn alle andre, du kan være smartere enn alle andre eller du kan bygge et solid nettverk». 

Kanskje blir dette en litt enkel måte å si det på, men det finnes undersøkelser som viser at vi mennesker er mer åpne for å hjelpe dem vi liker og stoler på. Harbinger hevder at vi bør ha en innarbeidet presentasjon av oss selv på 30 sekunder som gjør at det blir lett for andre å få et innblikk i hvem vi er og hva vi gjør på en kortest mulig måte. Vi har ulike personligheter, og det går lettere for noen enn for andre å bygge tillit og relasjoner, men det kan læres!

Et solid nettverk er nyttig i mange sammenhenger, som hvis du ønsker å bytte jobb, starte for deg selv eller faktisk er så uheldig at du blir sagt opp fra jobben. Et eksempel på dette er en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet  som viser at de seniorene som får ny jobb bruker Linkdin aktivt, og de bruker nettverket sitt fra et langt arbeidsliv. Noen jobber seg systematisk gjennom kontaktene sine. Denne undersøkelsen ble satt i gang med bakgrunn i tall fra SSB som viser at det tar dobbelt så lang tid å få ny jobb etter at du har fylt 55 år. 

Det å ha et reflektert forhold til hvilke nettverk du skal ha, være åpen for nye relasjoner og ny samhandling i tillegg til å pleie både gamle og nye kontakter er altså svært nyttig. Det er også så mange fine og spennende mennesker der ute, som kan utfylle deg på ulike områder, som gjør at nettverksbygging også kan bidra til å ha det gøy på jobben!