Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne.

Skolestart nærmer seg nå med stormskritt både for store og små. Tall fra Samordna opptak viser at nesten 128 000 personer har søkt høyere utdanning til høsten. Det er 8000 flere søkere enn i 2014, og er tidenes høyeste søkertall.

Den gode nyheten er at det er flere søkere til landbruksfag i år enn i fjor og året før. Mens totale antall søkere er økt med 8 %, så har søkere på landbruksutdanning økt med 12 %. Jeg mener dette er på høy tid, og vil vise AgriAnalyses rapport på temaet fra 2013 som viser at klart færre kandidater uteksamineres enn hva som etterspørres av landbruket og landbruksrelaterte virksomheter. Naturviterne har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer at det er utfordringer å rekruttere kvalifiserte personer, bl.a. innen landbruksrådgivingstjenesten.

I neste uke skal Naturviterne delta på Arendalsuka, en årlig arena der politikere, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk. Torsdag 13. august utfordrer vi de politiske partiene til debatt om hva de kan gjøre for å legge til rette for bioøkonomien. Bioøkonomi forventes å være et bærende element i Europas økonomi innen 2060. Vi og flere andre mener at naturviterkompetansen vil ha en helt sentral plass i det kommende skiftet fra sorte til grønne karboner eller «den nye industrielle revolusjonen». 

I en bioøkonomi vil primærnæringenes betydning øke betydelig ved at råvaren blir utgangspunkt for langt flere produkter enn i dag. Norge har gode forutsetninger for å bli en ledende nasjon innen avansert raffinering av fornybare råvarer ved bl.a. hjelp av bioteknologi. For å lykkes i dette trenger vi god rekruttering inn i landbruksakademia – derfor er det svært gledelig at utdanningen er mer populær enn på lenge. Vi trenger så mange som mulig!