Anja Johansen Haugerud

Anja Johansen Haugerud er seniorforsker ved Statoil Rotvoll forskningssenter. Hun blogger her om saker som opptar henne som leder av Naturviterne – privat

Naturviterne har i løpet av året vokst til ca. 6700 medlemmer, og privat sektor har hatt særlig stor økning med over 100 nye medlemmer! Det har vært en travel høst for mange, så det er flott at så mange har funnet veien innom både medlemsmøter, kurs, samling for tillitsvalgte eller frokostmøter rundt om i landet. Naturviterne – privat har gjennomført medlemsmøter med tema omstilling både på Landbrukets Hus, hos WWF og Grønt kompetansesenter på Skjetlein utenfor Trondheim, og tillitsvalgtsamling i Riga i oktober.

Det er kort vei fra tanke til handling i organisasjonen. Dette innebærer at du har gode muligheter for å påvirke hva vi i privat sektor jobber med eller hva vi skal mene i ulike spørsmål. Hold deg oppdatert på den nye Naturviterbloggen! Det er lav terskel for å kontakte styret og sekretariatet, og vi jobber for at du skal du ha et ansikt å forholde deg til. Vi vil minne om at Naturviterne er til for medlemmene!

Hovedoppgjør 2016 og Lønnsstatistikk 2015

Neste år er det hovedoppgjør og våre tillitsvalgte skal være godt rustet til å forhandle om både lønn og innhold i særavtaler. Mer om dette blir det på Naturviternes tariffkonferanse som avholdes i Oslo 8. – 9. mars. Nøl heller ikke med å kontakte sekretariatet i forkant av forhandlingene dersom du har spørsmål.

Årets lønnsundersøkelse er nå sendt til alle medlemmer på e-post. Naturviterne sin lønnsstatistikk er et viktig verktøy inn mot Hovedoppgjøret i 2016, og for tillitsvalgte og medlemmer lokalt.

Det er viktig at flest mulig medlemmer svarer på lønnsstatistikken. Håper du kan bruke noen få minutter til å besvare denne, så vi sammen sikrer statistikken for privat sektor. Med ny og enklere svarløsning via en direktelink  i e-posten tar det kun få minutter.

Verv en kollega – jo flere jo bedre!

Enda flere medlemmer gjør oss bedre og sterkere. De beste ververne er dere som allerede er medlemmer. Har du kollegaer (og/eller andre du kjenner i andre virksomheter) som kan være aktuelle - snakk med dem og fortell om Naturviterne.

  • Hver gang du verver en kollega til Naturviterne, får du velge en premie fra premiestigen!
  • Mange flotte medlemsfordeler som du kan lese mer om her

Omstilling på arbeidsplassene

Både i 2015 og 2016 ser vi at omstilling er et sentralt tema på flere arbeidsplasser. Mange er midt inne i omstillingsprosesser nå, og det er viktig å vite at en som medlem av Naturviterne ikke står alene. Vi  arrangerer derfor 26. – 27. oktober 2016 et  nytt to dagers kurs om omstilling. Kurset vil ta for seg dine rettigheter etter lov- og avtaleverk om omstilling i tillegg til de psykologiske sidene en omstillingsprosess innebærer.

Etter at ny lov om tjenestepensjon trådte i kraft fra 1. januar 2014, skjer det store endringer i pensjonsordingene for ansatte i privat sektor. 26. januar arrangerer vi derfor et dagseminar om pensjon i Oslo.  Assisterende generalsekretær i Naturviterne; Ole Jakob Knudsen, vil stå for det faglige innholdet. Han har lang erfaring og mye kunnskap innen feltet, og gir her en innføring i grunntrekkene i de nye reglene og gjør deg bedre rustet til å påvirke din fremtidige pensjonsordning. Påmeldingsfrist 16.des.

Naturviterne arrangerer også mange andre nyttige kurs som vi oppfordrer deg til å bli med på. 

2016!

Språkrådet kåret nylig Det Grønne Skiftet til Årets ord i 2015. En kan anta at Naturviterne og våre medlemmer har bidratt til å sette ordet på dagsordenen, noe vi også skal fortsette med i 2016. Å synliggjøre hva en naturviter er og hvor viktig vår naturviterkompetanse er for samfunnet og et Grønt skifte, er noe av det viktigste vi gjør i hverdagen i jobbene våre og som medlemmer eller tillitsvalgte for Naturviterne.

Tidlig i 2016 vil sektorstyret starte arbeidet med å etablere tillitsvalgte og bedriftsgrupper hos virksomheter i privat sektor med flere enn fem medlemmer der dette mangler. Vi håper på din hjelp, og ikke nøl med å allerede nå kontakte oss om du kunne tenke deg å bidra i dette viktige arbeidet.

Styret i Naturviterne – privat takker alle tillitsvalgte for god innsats og godt arbeid i 2015, og ønsker alle medlemmer lykke til med viktig arbeid i 2016!

God jul og godt nytt Naturviterår!

Styret i Naturviterne – privat (lenke)

Anja Haugerud, leder Kim Viggo Weiby Kirsti Myran Finn Erlend Ødegård Rikke Filseth