Naturviterne og Norges Fjellstyresamband er blitt enige om årets lønnsoppgjør.

Naturviterne og Norges Fjellstyresamband er blitt enige om årets lønnsoppgjør.

Publisert: 29.06.2023

Naturviterne og Norges Fjellstyresamband (NFS) møttes til forhandlinger om årets lønnsoppgjør den 26. juni.

Lønnsoppgjør for ansatte i fjellstyrene 2023

Naturviterne og Norges Fjellstyresamband (NFS) møttes til forhandlinger om årets lønnsoppgjør den 26. juni.

Minstelønningene og daglig ledertilleggene blir hevet fra 1. juli i år.

Parten ble enige om følgende hovedpunkter:

  • Ramme for lønnsoppgjøret på 5,4%
  • Alle trinnene på minstelønnstabellen økte med 5,74%
  • Satsene i tariffavtalen som blir regulert med grunnbeløpet økte med 6,41% for 2023
  • Den midlertidige økte kjøregodtgjørelsen som var avtalt fra 1/7 2022 til 1/7 2023 ble ikke videreført
  • Det ble innført en midlertidig kompensasjonsordning for ansatte i fjellstyrer som har innskuddspensjon, og derfor ikke mulighet til å gå av med særalderspensjon ved 65 år

Naturviternes forhandlingsutvalg består av: Jon Stamnes, Knut Øyjordet og Hans Petter Ruud.  Ole Jakob Knudsen har bistått fra Naturviterens sekretariat.

Samarbeidspartnere