Naturviterne og Norges Fjellstyresamband er blitt enige om årets lønnsoppgjør.

Naturviterne og Norges Fjellstyresamband er blitt enige om årets lønnsoppgjør.

Naturviterne og Norges Fjellstyresamband (NFS) møttes til forhandlinger om årets lønnsoppgjør den 26. juni.

Lønnsoppgjør for ansatte i fjellstyrene 2023

Naturviterne og Norges Fjellstyresamband (NFS) møttes til forhandlinger om årets lønnsoppgjør den 26. juni.

Minstelønningene og daglig ledertilleggene blir hevet fra 1. juli i år.

Parten ble enige om følgende hovedpunkter:

  • Ramme for lønnsoppgjøret på 5,4%
  • Alle trinnene på minstelønnstabellen økte med 5,74%
  • Satsene i tariffavtalen som blir regulert med grunnbeløpet økte med 6,41% for 2023
  • Den midlertidige økte kjøregodtgjørelsen som var avtalt fra 1/7 2022 til 1/7 2023 ble ikke videreført
  • Det ble innført en midlertidig kompensasjonsordning for ansatte i fjellstyrer som har innskuddspensjon, og derfor ikke mulighet til å gå av med særalderspensjon ved 65 år

Naturviternes forhandlingsutvalg består av: Jon Stamnes, Knut Øyjordet og Hans Petter Ruud.  Ole Jakob Knudsen har bistått fra Naturviterens sekretariat.

Laster kommentarfelt ..